INVESTERA

Handel i Elementa
Möjlighet att teckna andelar i Elementa sker månadsvis. Minsta initiala insättning är SEK 50 000, därefter kompletterande insättningar om SEK 5 000. Teckningsanmälan måste vara Elementa Management tillhanda senast 5 bankdagar före den sista bankdagen i månaden och likviden inbetald på fondens klientmedelskonto (5851-11 068 71) senast 2 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.

Nästa teckningstillfälle
Teckningsanmälan 21 september
Likvid 26 september