HÅLLBARHET

Elementa tar hänsyn till hållbarhetsfrågor som en del av förvaltarens analysarbete som görs, vilket kan få en effekt, men behöver inte vara avgörande, för vilka bolag som väljs in i Fonden. Detta kan exempelvis omfatta bolagens inverkan på miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och/eller motverkande av korruption. Fonden väljer bort investeringar i bolag som är involverade i produkter och tjänster inom klusterbomber, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, tobak, pornografi, kol samt uran. Vidare undviker Fonden att investera i bolag som inte följer internationella normer. Fondens förvaltare arbetar även utefter filosofin, som del i analysarbetet, att bolag som inte beaktar hållbarhetsfrågor kan komma att utvecklas sämre över tid. Fondens förvaltare kan komma att blanka sådana bolag.