KONTAKT

Kontaktuppgifter
Linnégatan 6
SE-114 47 Stockholm
Tfn: +46 (0)8-660 02 25
Fax: +46 (0)8-124 505 91
info@elementamanagement.se

Klagomål
Med ett klagomål avses ett av kund, i ett enskilt ärende, konkret framfört missnöje avseende en av Elementa Management AB:s tillhandahållen finansiell tjänst där kunden anser att bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten. Allmänna synpunkter, generella missnöjesyttringar eller missnöjen av ringa betydelse för kund anses i detta sammanhang inte som ett klagomål. Ett klagomål ska alltid lämnas skriftligen av kunden, antingen genom att skicka ett skriftligt brev till Elementa Management AB, Linnégatan 6, SE-114 47 Stockholm, eller genom att maila bolagets klagomålsansvarige enligt kontaktuppgifterna nedan.

Kunder som inte är nöjda med bolagets hantering av ett klagomål har möjlighet att få sitt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Kunder kan även erhålla kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och finansbyrå alternativt av den kommunala konsumentvägledningen.

Klagomålsansvarig för Elementa Management AB är Filip von Uexküll, bolagets COO.

Filip.vonuexkull@elementamanagement.se
+46 (0)8-660 02 25