KONTROLLFUNKTIONER

Riskkontroll
Stefan Dahl, ISEC Services AB
Elementa Management AB har ingått uppdragsavtal med ISEC Services AB som under en längre tid tillhandahållit riskmätnings- och kontrolltjänster till alternativa investeringsfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder. Genom ISEC’s breda kunskap om riskhantering och finansmarknaden kan ISEC erbjuda finansiella företag stöd för att efterleva krav på riskhantering.

Compliance
Cecilia Wennerholm, Apriori Advokatbyrå AB
Elementa Management AB har ingått uppdragsavtal med Apriori Advokatbyrå AB som under en längre tid tillhandahållit regelefterlevnadsfunktionstjänster till företag som står under Finansinspektionens tillsyn, däribland fondbolag. Cecilia Wennerholm är advokat med inriktning på compliance i finanssektorn och hon har uppdrag som regelefterlevnadsfunktion för ett antal finansiella företag, däribland AIF-förvaltare.

Revisor
Mona Alfredsson, Ernst & Young
Elementa Management AB’s revisionsbyrå är Ernst & Young AB med ansvarig revisor Mona Alfredsson.