VÄRDEUTVECKLING


             

HFR_ESMA2016-BNHF                winner_badge_big_2015_a2                HFR_ESMA2016-BNSEM
 SIX Return Index
SIX Return Index visar stockholmsbörsens utveckling, inklusive utdelningar.

NHX Equities
NHX Equities är ett index från HedgeNordic som visar utvecklingen på hedgefonder med fokus på nordiska aktier.

Augusti

Exponering

Inklusive obligationer med aktielik risk (high yield).Det finns inga garantier för att en investering i Elementa kommer att vara vinstgivande. De medel som placerats i Elementa kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Elementa återfår hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.