VÄRDEUTVECKLING


             

HFR_ESMA2016-BNHF                winner_badge_big_2015_a2                HFR_ESMA2016-BNSEM
 SIX Return Index
SIX Return Index visar stockholmsbörsens utveckling, inklusive utdelningar.

Januari

Exponering

Inklusive obligationer med aktielik risk (high yield).Det finns inga garantier för att en investering i Elementa kommer att vara vinstgivande. De medel som placerats i Elementa kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Elementa återfår hela det insatta kapitalet. En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.